سیاسی

فرهنگی و اجتماعی

ورزشی

برگزاری کلاس مربیگری درجه۳ وزنه برداری بانوان در رشت

با مجوز فدراسیون وزنه برداری کلاس مربیگری درجه 3 ملی با حضور 30 مربی زن ومرد از سراسر کشور در سالن وزنه برداری...