آخرین خبرها

سیاسی

فرهنگی و اجتماعی

ورزشی

نام مدیرعامل احتمالی پرسپولیس لو رفت

شنیده ها حاکی است که علی پروین و دادکان به همراه ذوالفقار نسب از گزینه های احتمالی حضور در هیئت مدیره پرسپولیس...