سیاسی

فرهنگی و اجتماعی

قیمت بلیت سینماها برای سال ۹۷ اعلام شد

قیمت بلیت سینماها در تهران و شهرستان ها با تعرفه جدید سال ۹۷ اعلام شد.

ورزشی

مسی: دیگر فوتبال اولویت اول من نیست

لیونل مسی، فوق ستاره بارسا و آرژانتین در مصاحبه با شبکه America، درباره مسائل مختلفی صحبت کرد.