کنسرت گیلکی «گروه سنت» با خوانندگی «بیژن لرد» در رشت + تصاویر

کنسرت گیلکی «گروه سنت» با خوانندگی «بیژن لرد» در سالن نامجو رشت برگزار شد./ فاطمه نیکرو

به گزارش ۸دی، کنسرت گیلکی «گروه سنت» با خوانندگی «بیژن لرد» در سالن نامجو رشت برگزار شد.